Чи дійсно право мешканців України на вільне пересування можливо реалізувати?

 

Кіровоградська громадська організація «Територія успіху» впродовж року вивчає питання  необхідності внесення змін до нормативно – правових актів України, що регулюють процеси видачі паспортів та реєстрації громадян. Результати дослідження було презентовано  під час круглого столу«Чи можуть мешканці України реалізувати право на вільне  пересування ?»   

           Свобода вибору місця проживання задекларована та на практиці, в значній кількості випадків, порушується. Хоча в законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 зазначено, що реєстрація місця проживання чи її відсутність не можуть бути умовами реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження, проте реалізувати права у багатьох сферах життя виявилось неможливим.

            У 2011 році організацією проведено дослідження «Які права має особа без паспорту?». Під час цієї роботи  вивчались проблеми, з якими стикаються люди, що вийшли з місць позбавлення волі  та не мають паспортів, а також особи, що не мають місця реєстрації чи проживають не за місцем реєстрації.

Також,  у 12 обласних центрах України було проведено  дослідження, щодо того, чи може мешканець України безперешкодно реалізувати своє право на вільне пересування.В опитуванні взяли участь 1216 жителів України на основі багатоступеневої квотної вибірки.  По його закінченню, було зроблено висновок, що з проблемами, які створює діюча система реєстрації громадян, потенційно може зустрітись кожен громадянин. Дана система є недосконалою та  потребує реформування. Саме результати дослідження і було презентовано під час круглого столу «Чи можуть мешканці України реалізувати право на вільне  пересування ?»  

Згідно дослідження:

 

 • більшість громадян України (62,5% опитаних)  не бачать ніякої різниці в заміні процедури, при цьому багато респондентів взагалі ототожнюють поняття «прописки» та «реєстрації»;
 • лише 9,8% опитаних знають, якими нормативно-правовими актами регулюється процедура реєстрації (при цьому переважна частина з них не назвали жодного нормативно-правового акту), що говорить про недостатню поінформованість громадян.
 • практично у кожного третього мешканця обласних центрів не співпадають місце проживання та реєстрації, що веде за собою проблеми, пов'язані з відвідуванням та лікуванням у медичних закладах (31%), отриманням соціальних виплат (16,6%), працевлаштування (11%) тощо;
 • процедура оформлення паспорту відкриває певний простір для такого явища, як хабарництво, що підтверджується результатами опитування.  Кожен
  8- й респондент вказав на хабарництво в процедурі оформлення паспорту. Майже половина опитуваних не змогли відповісти на питання щодо вчасності видачі паспорту, а кожний 7 - й визначив порушення в термінах видачі. 32,4 відсоткам з тих, хто відмітив порушення, затримували видачу паспорту без обґрунтування;

 

            Також аналіз результатів дослідження показав, що вкрай актуальним є питання забезпечення прав громадян України на вільне пересування та вільне місце проживання.       При цьому, на думку юристів, дискримінація існує в першу чергу на рівні законодавства.   Актуальність проблеми також підтверджують результати опитування. Тільки 26,4% говорять про дотримання цих прав.

            Після проведеної презентації результатів дослідження учасникам «круглого столу» запропоновано обговорити пропозиції для внесення змін до окремих положень  діючої нормативно-правової бази,  щодо порядку реєстрації громадян.

            Опитані громадяни та експерти запропонували:

 • як зменшення бюрократичної тяганини і додаткових довідок або документів
 • спрощення процедури видачі паспорту та зробити її максимально прозорою 
 • ввести незалежність отримання паспорту від наявності реєстрації
 • ввести отримання єдиного паспорту (замість внутрішнього та закордонного)
 • видача паспортів засудженим та при потребі особам з вразливих верств населення безкоштовно
 • категорично заборонити вилучення паспортів у громадян, тощо.

 

 

Долучитися до розробки рекомендацій та надати свої пропозиції можна за адресою: М. Кіровоград, вул. Єгорова 19, прим. 2, або на електрону адресу: teritoriy_ing@i.ua

 

Контактна особа: Інга Дуднік, т. (0522) 27-04-63

 

Ця діяльність стала можливість завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.