Ухвалено закон про «Про екстрену медичну допомогу». Чи допоможе він засудженим??

 

На минулому тижні, парламентарі ухвалили проект Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Чи допоможе, Закон українцям, зокрема позбавленим волі, отримати якісні медичні послуги, відкриває аналіз окремих положень документу.

 

Одним із основних напрямків діяльності Кіровоградського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»  є сприяння дотриманню прав засуджених та звільнених із місць позбавлення волі. Тож, питання про якісні медичні послуги є важливим та актуальним для працівників відділення та їх клієнтів.

Коментар, щодо законопроекту отримали від працівника КБО ВБО ВМ «ЛЖВ», керівника пенітенціарного напрямку Володимира Бочарова - Туз

 

«Законопроектом Парламент країни створив правові умови для забезпечення надання доступної, своєчасної, якісної та ефективної екстреної медичної допомоги особам, які перебувають у невідкладних медичних станах. Розробляючи документ законодавці зазначили, що його реалізація сприятиме зниженню рівня інвалідності та смертності населення, зумовлених невідкладними медичними станами. Хоча пояснювальна записка до законопроекту не містить обґрунтування його прийняття та прогнозу ефективності, а також результатів громадського обговорення.

Водночас законопроект закріплює право кожної людини, яка перебуває на території України, незалежно від її фактичного місцезнаходження, на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу. Головною умовою отримання такої допомоги є - виникнення раптового погіршення стану здоров’я (невідкладного стану). При цьому документ, хоча і роз’яснює зміст деяких термінів, більшість формулювань не розкриваються. Зокрема «невідкладний стан», «погіршення здоров’я», «матеріальна компенсація шкоди», «медичні сили» тощо. Зі змісту наведених термінів фактично не можливо зробити висновок щодо правового механізму реалізації положень, що містять ці терміни. Це в свою чергу суттєво знижує ефективність впровадження законопроекту та створює умови для виправдання неякісної та несвоєчасної екстреної медичної допомоги, - зазначає п. Володимир.

Увагу викликають і зміни до чинних Законів, які передбачені прикінцевими положеннями. Так законопроект вносить зміну до Основ законодавства України про охорону здоров’я «Відповідальність за несвоєчасне і неякісне забезпечення невідкладною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону». Однак із наведеної норми не зрозуміло, за якими ознаками наслідки «несвоєчасного і неякісного забезпечення невідкладною медичною допомогою» слід вважати тяжкими.

Також, Володимир Бочаров-Туз додає, що не передбачає законопроект і джерел фінансування, передбаченого «створення функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги та її матеріально-технічної бази».

В такій ситуації можна не помилитися, якщо зазначити, що прийнятий законопроект, містить здебільшого декларативні положення та матиме не значний вплив на покращення доступу громадян до медичних послуг.

Не містить документ і законодавчих новел що можуть посилити гарантії забезпечення осіб, позбавлених волі якісною медичною допомогою. Адже законопроект містить бланкетну норму, що відсилає повноваження Кабінету Міністрів України на створення додаткового нормативно-правового акту, що має врегулювати доступ засуджених та ув’язнених до екстреної медичної допомоги.

Але такого нормативно-правового акту, скоріш за все не буде. Тому, що згадування про невідкладну медичну допомогу для засуджених та ув’язнених вже міститься в затверджених Порядках взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим (та ув’язненим). Водночас ці документи не оперують терміном «екстрена медицина», а «невідкладна». При цьому таку допомогу особам позбавленим волі зобов’язні надавати лікарі медичної частини. І лише в разі неможливості надання такої допомоги в повному обсязі – бригадою швидкої медичної допомоги. Виклик бригади швидкої медичної допомоги має здійснювати керівництво пенітенціарної установи. Однак за якою процедурою приймається таке рішення зазначені нормативно-правові акти не розкривають.

«Тому,- резюмує п. Володимир,- скоріш за все, суттєвих змін в забезпеченні медичною допомогою осіб позбавлених волі не відбудеться. Разом з тим, якщо Кабінет Міністрів України, все ж таки вирішить додатково врегулювати забезпечення осіб, які знаходяться в пенітенціарних установах екстреною медичною допомогою, експерти КОО ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та БА «Світло Надії» готові надати власні рекомендації.

 

 

Довідково:Кіровоградське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» в партнерстві з Благодійною асоціацією «Світло Надії», реалізує національний проект, спрямований на посилення ролі спостережних комісій в здійснені громадського контролю дотримання прав людини в установах виконання покарань.

Основними пріоритетами проекту є:

  • Підготовка громадських моніторів, спроможних якісно здійснювати громадський контроль дотримання прав засуджених.
  • Здійснення моніторингу нормотворчих ініціатив Уряду та Верховної Ради країни направлених на закріплення гарантій дотримання прав засуджених та ув’язнених.